Nullmodemkábel, DB09 samica-samica, 3.0 m

no4:100704:SK
Číslo
PE10140-0300

ZačiatokZačiatok